Кунфу Център Сюангуей - 8104

Saitove1.org
Начало Начало | Добави сайт Добави сайт | Бележник Бележник(0) | Контакти Контакти

унфу център "Сюангуей" е създаден през лятото на 1995 г.
Инструктурите и практикуващите в центъра ежегодно посещават множество семинари и срещи на наши и чужди майстори в различни стилове и направления на бойните изкуства. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики. Към центъра е създаден и се развива нов, съвременен метод за обучение в бойните изкуства, съобразен със съвременните достижения на образованието, науката и техниката, езиковото, културно и информационно развитие на съвременния човек, неговите възможности за възприемане и разбиране, както и с индивидуалните особености и изисквания на всеки практикуващ. Резултат от успешната работа и нарастващата популярност са участията в различни публични изяви и форуми, състезания, демонстрации, фестивали и др., множество публикации в периодичния печат, участия в интервюта и предавания по електронните медии, създаване на периодично излъчвани филми с учебен и популярен характер. Издадени са две книги, монографии в областта на бойните изкуства и езотеричната практика, като за печат се подготвят още три с подобна насоченост. Към настоящия момент в центъра има три действащи групи, които практикуват:

Тайдзи цюан /Юмрук на Великия предел/, стилове на фамилиите Ян, Чън и У
Уин чун куен /Юмрукът на Прекрасна пролет/
Шаолин цюан /Юмрукът на манастира "Шаолин"/
Джийт Кун До/Джунфан Кунфу /Бойното изкуство на Брус Лий/
Филипино кали, арнис, ескрима /филипински бойни изкуства/
Капоейра - Ангола, Реджионал /бразилско бойно изкуство/

ВИДЯН: 79        ПОСЕТЕН: 1


Промотирай сайта